Forum Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłośników Zabytków "BUNKIER"
https://forum.bsmz.org/

Ochrona wizerunku osoby fotografowanej
https://forum.bsmz.org/viewtopic.php?f=25&t=117
Strona 1 z 1

Autor:  GrapHite [ wtorek, 30 gru 2008, 13:48 ]
Tytuł:  Ochrona wizerunku osoby fotografowanej

moze sie komus przyda :wink:

Ochronę wizerunku osoby fotografowanej reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich)
Ustawodawca w art. 81 cytowanej ustawy, dokonał precyzyjnego ustalenia, na jakich zasadach można publikować wizerunek osoby fotografowanej.

Art. 81 ust. 1
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

W ustępie pierwszym wyraźnie wskazano, że publikacja fotografii przedstawiającej wizerunek wymaga zgody osoby fotografowanej, przy czym ustawodawca nie wskazuje w sposób precyzyjny, w jakiej formie ma być wyrażona a zgoda. Daje wolną rękę autorowi dzieła i osobie fotografowanej w zakresie uzyskania zezwolenia na publikację i jego formy udokumentowania. Mówiąc krótko, zgoda może być wyrażona w formie ustnej lub pisemnej, przy czym forma pisemna jest gwarancją dla autora fotografii w przypadku, gdy osoba fotografowana po pewnym czasie zmieni zdanie, co do warunków publikacji jej wizerunku.
Zgoda osoby fotografowanej nie jest wymagana w przypadku otrzymania przez nią wynagrodzenia za udział w sesji fotograficznej. Jednak nie jest to regułą i obligatoryjna kwestią formalną, bowiem ustawodawca przewiduje możliwość zastrzeżenia zezwolenia pomimo uzyskania wynagrodzenia za sesję. Chodzi o to, że osoba fotografowana, pomimo iż otrzymała wynagrodzenie może zastrzec, że chce mieć decydujący wpływ na publikację jej wizerunku. Przykładem może być praca z modelką, która pozując do aktu zastrzega, że bez jej zgody fotografia nie może być opublikowana, chce ona mieć gwarancję, że jej wizerunek nie trafi np. do czasopism o charakterze erotycznym lub pornograficznym.
Pomimo tego, iż ustawodawca nie dokonuje podziału ze względu na wiek osoby fotografowanej, ochroną przed publikacją wizerunku obejmuje również osoby nieletnie. W przypadku zamiaru publikacji wizerunku osób nieletnich należy uzyskać zgodę ich prawnych opiekunów.


rt. 81 ust. 2.
Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
pkt. 1
osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

pkt. 2
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
(Pod pojęciem imprezy publicznej rozumie się: imprezę masową lub inną zorganizowaną działalność adresowaną do publiczności (widzów), posiadającą swój program i cel. Imprezą jest np. koncert, spektakl teatralny, występy, zawody sportowe, pokazy, prezentacje, wystawy oraz każde inne przedsięwzięcie, które w istotnym zakresie ogranicza możliwość swobodnego i powszechnego korzystania z terenu, zgodnego z jego podstawowym przeznaczeniem.)

Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 u.pa.p.p. nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie zdjęć osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Przepis ten ma na celu umożliwienie prowadzenia działalności dokumentacyjnej, sprawozdawczej czy informacyjnej. Tylko w tym celu może być zatem publikowany omawiany rodzaj zdjęć.

W tym przypadku chodzi o zdjęcia, w których wizerunek osoby fizycznej stanowi jedynie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia (wyrok s. apel. w Krakowie z 19.12.2001 r., I ACa 957/01, TPP 2002/3/107).

-- poniedziałek, 19 lip 2010, 21:50 --

to nie przyda się innym
na forum ogólnym?

Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/